Apdrošināšanas gadījumu izskatīšana saskaņā ar “Green Card” (“Zaļā karte”) polisi
“Zaļās kartes” polise ir nepieciešams dokuments iebraukšanai vairākās valstīs, tā ir arī obligātā automašīnu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par kaitējuma nodarīšanu, ekspluatējot automašīnu, trešo personu dzīvībai un īpašumam.

OPS grupa piedāvā apdrošināšanas sabiedrībām kompleksu risinājumu apdrošināšanas gadījumu izskatīšanai, izmaksu kontrolei un procesa kvalitātes kontrolei. Daudzvalodu platforma, garantēta kvalitāte, kontroles sistēma un daudzu gadu pieredze ļauj mums būt uzticamam lielo apdrošināšanas sabiedrību pārstāvim. Informācijas apstrādei un vākšanai tiek izmantotas novatoriskas tehnoloģijas.
Apdrošināšanas gadījumu izskatīšana saskaņā ar ES 4. Direktīvu
Ar daudzu gadu pieredzi apdrošināšanas gadījumu izskatīšanā saistībā ar pārrobežu ceļu satiksmes negadījumiem, OPS grupa darbojas kā apdrošināšanas un loģistikas uzņēmumu pilnvarotais aģents saskaņā ar ES 4. Direktīvu.

Mēs vienmēr pildām savus pienākumus kvalitatīvi un ar lielu atbildības sajūtu, iesaistot sertificētus ekspertus un citus speciālistus, ja tas ir nepieciešams. Pie mums strādā kvalificēti un pieredzējuši speciālisti, kuri palīdz atrisināt jebkādas sarežģītības problēmas.
Palīdzība apdrošināšanas sabiedrībām jebkādu transportlīdzekļu apdrošināšanas pretenziju nokārtošanā
Papildu dokumentu vākšana, ekspertīžu un izmeklēšanu veikšana. Mūsu rūpīgi izvēlētais vietējo pakalpojumu sniedzēju tīkls garantē minimālas administratīvās izmaksas.
Zaudējumu novērtēšana un aprēķināšana
Pieredzējuši, neatkarīgi eksperti palīdzēs novērtēt un aprēķināt transportlīdzekļa vai īpašuma bojājumu materiālās sekas. Vajadzības gadījumā viņi atkārtoti veiks apdrošināšanas sabiedrības iesniegto aprēķinu ekspertīzi.
Bojātu transportlīdzekļu un īpašuma apskates organizēšana
Bojātā īpašuma apskate ir viens no svarīgiem posmiem zaudējumu atlīdzināšanā. Eksperti un pieredzējuši speciālisti nekavējoties veiks rūpīgu bojāto transportlīdzekļu un īpašuma apskati, lai jūs varētu gūt maksimālo kompensāciju. Par visiem procedūras organizēšanas un veikšanas posmiem rūpēsies OPS komandas darbinieki.
Neatkarīgas cietušo medicīniskās apskates veikšana
Eksperti ar lielu darba pieredzi un stāžu veiks cietušo veselības stāvokļa neatkarīgu izmeklēšanu. Ja nepieciešams, var veikt patologanatomisko ekspertīzi un papildu izmeklēšanu par negadījuma apstākļiem.
Kredīta maksājumu apdrošināšana
Pārliecinātība un ģimenes aizsardzība no nekustamā īpašuma zaudēšanas neparedzētās dzīves situācijās.
Mēs asistējam un regulējam zaudējumus, veicam izmaksas šādos gadījumos:
Pagaidu darbnespēja – darbspējas zaudēšana, kas ilgst vairāk nekā 30 dienas, slimības vai nelaimes gadījuma dēļ;
Pastāvīga darbnespēja, ja darbspēja tiek neatgriezeniski zaudēta;
Dzīvības atņemšana;
Piespiedu bezdarbs, kas ilgst vairāk nekā 30 dienas, – darbs zaudēts pēc darba devēja iniciatīvas vai pēc abpusējas vienošanās, ko ierosinājis darba devējs štatu samazināšanas vai uzņēmuma likvidācijas dēļ.
Tiesiskā aizsardzība
Sakarā ar automašīnu īpašnieku obligātās apdrošināšanas attiecību daudzveidību, arī strīdi par apdrošināšanas gadījumiem ir daudzveidīgi. OPS grupas juristi un eksperti ir gatavi piedāvāt palīdzību jebkādā situācijā, kad jāaizsargā klienta intereses: juridiskās palīdzības sniegšana, atbalsts un konsultācijas.