Uzzini par mums
OPS grupa pievērš īpašu uzmanību visu līmeņu darbinieku apmācībai un pastāvīgiem treniņiem, tostarp vadības izglītošanai, jo personīgais piemērs vienmēr ir efektīvāks. Attieksme pret jaunām zināšanām, kvalifikācijas un apkalpošanas līmeņa paaugstināšanu ir visas komandas attīstības prioritāte. To uzsver visi mūsu klienti.

OPS grupas darbinieki ir lojāli un aktīvi sevi pilnveido, jo jūt rūpes par sevi kā indivīdu. Viņi gūst ne tikai materiālu, bet arī morālu stimulu no savas profesionālās un personīgās izaugsmes.

Mēs vienmēr uzklausām savus darbiniekus un mudinām viņus godīgi un pārredzami izteikt savu viedokli.

Pozitīvs komandas morālais gars tiek radīts ne tikai ar pārdomātu apmācību, bet arī ar motivācijas politikas palīdzību, kas virza katra darba kolektīva pārstāvja attīstību.
Daudzveidība un iekļaušanās
Mēs veidojam uz personālu vērstu vidi, lai ikviens varētu strādāt efektīvi, ar prieku un sapratni neatkarīgi no tā, kādu amatu cilvēks ieņem.

Iekļaušanās un daudzveidība nozīmē pieņemt atšķirības, apzināties to vērtību un izdevīgi izmantot katra unikalitāti. Mums ir nepieciešama iekļaušanās un daudzveidība, lai sasniegtu biznesa mērķus un censtos kļūt par parauga uzņēmumu savā nozarē. Daudzveidība ļauj mums piekļūt labākajiem talantiem, bet iekļaušanās ļauj viņiem pilnībā izpausties. Mūsu darbiniekiem ir iespēja realizēt savu potenciālu vidē, kas ir atvērta inovācijām un brīvai komunikācijai.
Kā pievienoties
OPS grupa ir augošs uzņēmums, un mēs vienmēr esam gatavi redzēt jaunas sejas mūsu draudzīgajā komandā. Mēs piedāvājam ne tikai konkurences apstākļus un profesionālās izaugsmes iespējas, bet arī iespēju kļūt par daļu no daudzveidīgas organizācijas, kas risina sarežģītus, bet cildenus uzdevumus, no kuriem ir atkarīga cilvēku dzīve un sabiedrības progresīva attīstība.
Mēs aicinām pievienoties pretenziju apkalpošanas un noregulēšanas speciālistu (igauņu valodā).
Darba apraksts

• Tālruņa zvanu pieņemšana un reģistrēšana
par apdrošināšanas gadījumiem;
• Pretenziju administrēšana un uzraudzība;
• Klientu datubāzes administrēšana;
• Saziņa ar apdrošinātajiem klientiem un viņu konsultēšana;
• Sazināšanās ar ārvalstu iestādēm un partneriem, vadot pretenziju procedūras.

Prasības

• Vidējas vai labas igauņu valodas zināšanas;
• Labas angļu valodas zināšanas (lietuviešu, krievu – vēlamas);
• Labs priekšstats par klientu apmierinātību un cerībām;
• Datorprasmes;
• Komandas spēlētājs, kā arī spēja strādāt neatkarīgi;
• Atvērtība kultūru daudzveidībai;
• Spēja noteikt prioritātes un ātri izpildīt vairākus uzdevumus, ātra reakcija, komunikācijas prasmes, proaktivitāte, strādīgums,
elastība, pozitīva attieksme, empātija.

Uzņēmums piedāvā

• Labus darba apstākļus un visas sociālās garantijas;
• Profesionālās izaugsmes un apmācības iespējas.