Korporatīvā sociālā atbildība
Korporatīvās sociālās atbildības pamatnormu izmantošana kā pamats biznesam uzņēmumā.

Uzņēmējdarbības kā tieša sociālo tiesisko attiecību dalībnieka aktīva līdzdalība sociālajā un sabiedriskajā dzīvē, lai uzlabotu sabiedrības dzīves kvalitāti.

Atbalsts privātā sektora un valsts sociālo projektu īstenošanā.
Saudzīga attieksme pret vidi un tās aizsardzība. Energoefektīvu tehnoloģiju un atjaunojamo materiālu maksimāla izmantošana
Kā mēs strādājam
OPS grupa piedāvā apdrošināšanas gadījumu noregulēšanas risinājumu un atbalsta dienesta pakalpojumu pilnu klāstu. Visi mūsu sniegtie pakalpojumi ir sakopoti zem viena “lietussarga”, ļaujot mums būt elastīgiem attiecībās ar klientiem.
OPS grupa ir uzticams partneris mūsu klientiem – gan privātpersonām, gan lielajām korporācijām. Atvērtā daudzvalodu tiešsaistes palīdzības sistēma www.eclaims.eu.

Daudzvalodu, viegli pieejama apdrošināšanas gadījumu apstrādes un atbalsta dienesta tiešsaistes sistēma lietuviešu, latviešu, igauņu, angļu, norvēģu, zviedru, poļu un krievu valodā.

Pareizi sakārtota informācijas struktūra par apdrošināšanas gadījumiem, profesionāla datu un analītiskās informācijas izmantošana ļauj noteikt un pārvaldīt pakalpojumu klientam nepieciešamajā līmenī.
Piekļuve datu sistēmai, kurā ir visi dokumenti, paziņojumi un dati par apdrošināšanas gadījumiem, ir maksimāli skaidri un pārskatāmi apdrošināšanas sabiedrībai.
Mūsu rūpīgi izvēlētais vietējo pakalpojumu sniedzēju tīkls garantē minimālas administratīvās izmaksas.