Tiesiskā informācija un konfidencialitāte
Paziņojums par jūsu personisko informāciju

Kas mēs esam: OPS Group (OPS Lietuva Assistance, OPS LT, OPS LV, OPS EST (turpmāk tekstā – OPS) ir apdrošināšanas palīdzības un klientu apkalpošanas uzņēmums jautājumos, kas saistīti ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu un izpildi saistībā ar pretenzijām. OPS apņemas aizsargāt jūsu konfidencialitāti. Šajā paziņojumā par datu konfidencialitāti ir paskaidrots, kā OPS apstrādā un aizsargā mūsu apkopojamo informāciju par personas datiem, kā mēs ievērojam saistības par mūsu klientu datu aizsardzību un mūsu klientu tiesības par viņu personas datiem atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (ES 2016/279).

Galvenais

Mēs apkopojam un izmantojam atbilstošu informāciju par jums, lai organizētu un sniegtu jums jūsu apdrošināšanas segumu vai apdrošināšanas seguma atmaksu, kas jūs apmierinās un ļaus mums izpildīt mūsu juridiskās saistības. Šī informācija ietver šādas ziņas:
• jūsu vārds;
• dzimšanas datums un/vai identifikācijas kods;
• dzimums;
• adrese;
• finanšu rekvizīti, tostarp maksājumu kartes numurs, bankas konta numurs un konta rekvizīti, kā arī cita finanšu informācija;
• ziņas par nodarbinātību, tostarp dažkārt amata nosaukums un darba vēsture;
• jebkāda cita informācija, tostarp jūsu kontaktpersonas, kuru mēs vācam par jums saistībā ar apdrošināšanas atlīdzību, no kuras jūs gūstat labumu.

Konfidenciāli personas dati

Mēs varam arī vākt konfidenciālus personas datus par jums, piemēram:
• medicīnisko informāciju, tostarp informāciju par veselības stāvokli, traumām vai invaliditāti, veiktajām medicīniskajām procedūrām, pašreizējām vai iepriekšējām fiziskajām vai garīgajām slimībām, atbilstošiem personīgajiem ieradumiem (piemēram, smēķēšanu vai alkohola lietošanu), informāciju par receptēm, slimības vēsturi (tostarp ģimenes locekļu);
• ģenētiskos un biometriskos datus;
• sodāmības.

Kā un kāpēc mēs izmantojam jūsu personas datus

• Jūsu pretenzijas izskatīšana vai jūsu pretenzijas novērtēšana apdrošinātāju vārdā;
• Jebkādas sūdzības pret apdrošinātāju izvērtēšana;
• Jūsu sūdzības izskatīšana vai jūsu sūdzības pret apdrošinātājiem vai viņu aģentiem izvērtēšana;
• Pārbaužu veikšana par krāpšanu, naudas atmazgāšanu, kukuļošanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un citām nelikumīgām darbībām;
• Datu analīze, tendenču noteikšana, kas palīdz uzlabot mūsu pakalpojumus vai piedāvājumus;
• Mūsu juridisko un normatīvo saistību ievērošana.

Tālrunis: +37052667788
info@ops24.eu
www.ops24.eu
ID: 111545266 UAB OPS Lietuva Assistance (tostarp grupas UAB OPS LT, SIA OPS LV, OU OPS EST dalībnieki)
L. Zamenhofo g. 3, Viļņa
Lietuva

OPS ir ieviesis saprātīgus un samērīgus fiziskās, tehniskās un administratīvās drošības standartus, lai nodrošinātu, ka visi personas dati tiek vākti un apstrādāti droši, tiktu pasargāti no neatļautas vai nelikumīgas apstrādes un no nejaušas nozaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas, iznīcināšanas vai bojājumiem.

Personas dati tiks piedāvāti OPS darījumu partneriem, pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir piedāvāti mūsu produkti un pakalpojumi. Turklāt OPS var izpaust personas datus, lai atbildētu uz tiesībaizsardzības iestāžu un valsts amatpersonu pieprasījumu, lai risinātu ārējos strīdus, lai atbildētu uz ombuda, tiesu, profesionālo un regulatīvo institūciju, kā arī jebkuras citas puses pieprasījumu, ja to nosaka vai atļauj likums.

OPS var arī pārsūtīt jūsu personas datus gadījumos, kad apdrošināšanas starpnieks, rīkojoties jūsu vārdā, ieceļ jaunu pakalpojumu sniedzēju, lai pārņemtu jebkādu no OPS sniegtajiem pakalpojumiem.

Personas datus var pārsūtīt uz jebkuru valsti, tostarp valsti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), lai tos apstrādātu, uzglabātu, administrētu vai izmantotu jebkādā citā veidā, kas norādīts šajā datu konfidencialitātes paziņojumā. Datu pārsūtīšanas mērķis un apstrāde šajā gadījumā atbildīs Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem, un personas dati, kas tiek apstrādāti valstīs ārpus EEZ, vai nu saņems tādu pašu aizsardzības līmeni kā tad, ja tie tiktu apstrādāti EEZ, vai arī tiem būs nodrošinātas adekvātas garantijas.

Jūsu tiesības

OPS cenšas uzturēt personas datus, kas ir precīzi, pilnīgi un aktuāli. Noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt:
• papildu informāciju par to, kā OPS apstrādā jūsu personas datus;
• jūsu personas datu kopiju, kas glabājas OPS. Piezīme: parastos apstākļos šī informācija tiks sniegta bez maksas, tomēr OPS ir tiesības iekasēt maksu par visiem acīmredzami nepamatotiem vai pārmērīgiem pieprasījumiem;
• jebkādu nepilnīgu vai neprecīzu personas datu atjaunināšanu;
• to personas datu dzēšanu, kuru apstrādei OPS vairs nav likumīga pamata;
• ja apstrāde ir balstīta uz savstarpēju piekrišanu, atsaukt piekrišanu (lai gan OPS joprojām var uzglabāt personas datus).
Uz šīm tiesībām attiecas daži izņēmumi, lai aizsargātu sabiedrības intereses, piemēram, noziegumu novēršana vai atklāšana, kā arī OPS intereses, piemēram, juridiskās privilēģijas saglabāšana.

OPS atbildēs uz lielāko daļu pieprasījumu 30 dienu laikā.

Personas dati, kas pieprasīti no OPS, tiks sniegti tādā formātā, kas ļauj pārvietot, kopēt vai pārsūtīt personas datus drošā veidā, vienlaikus saglabājot lietojamību arī parastajās IT vidēs.

Ja OPS nevar atrisināt jūsu problēmu vai ja jums ir sūdzība par to, kā OPS glabāja, apstrādāja vai atklāja jūsu personas datus, jūs varat sazināties ar Lietuvas datu aizsardzības regulatoru:

Valsts datu aizsardzības inspekcija
A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Viļņa, ada@ada.lt,
00370 5271 2804

Personas datu glabāšana

OPS personas datu glabāšanas termiņi pamatojas uz uzņēmējdarbības vajadzībām un likumdošanas aktu prasībām. OPS glabā personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes nolūkam (-iem), kādam informācija tika vākta, un jebkādam citam pieļaujamam, ar to saistītam mērķim.

Kad personas dati vairs nav nepieciešami, OPS vai nu neatgriezeniski anonimizē datus (tādā gadījumā mēs varam turpmāk glabāt un izmantot anonīmu informāciju), vai arī droši iznīcina personas datus.

Koncepcija

Noteiktos apstākļos mums var būt nepieciešama jūsu piekrišana, lai apstrādātu noteiktas kategorijas informāciju par jums (tostarp konfidenciālu, piemēram, informāciju par jūsu veselību un kriminālo sodāmību). Ja mums būs nepieciešama jūsu piekrišana, mēs to lūgsim atsevišķi. Jums nav īpaši jādod sava piekrišana, un jūs jebkurā laikā varat to atsaukt. Tomēr, ja jūs nedosiet vai atsauksiet savu piekrišanu, tas var ietekmēt mūsu spēju apstrādāt jūsu pretenzijas.

Mēs atklāsim jūsu personisko informāciju, kuru mēs sniedzam, tikai apdrošināšanas īpatnību dēļ pretenziju apstrādes laikā, un tik, cik to pieprasa vai atļauj likums.

Kontaktinformācija un jūsu tiesības

Jums ir tiesības uz mūsu glabāšanā esošo informāciju par jums, tostarp tiesības piekļūt jūsu informācijai. Ja jūs vēlaties izmantot savas tiesības, apspriest, kā mēs izmantojam jūsu informāciju, vai pieprasīt mūsu pilnā paziņojuma par konfidencialitāti kopiju, lūdzam sazinieties ar mums:

OPS Lietuva Assistance OPS LT OPS LV OPS EST +37052667788 info@ops24.eu
Oficiāls paziņojums un konfidencialitāte