Uzvedības normas
Mēs darbojamies godīgi un atklāti. Atklātība veicina cilvēka un grupas ilgtermiņa izdzīvošanu un labklājību. Mēs saprotam, ka tiesības un brīvības, kuras mēs izmantojam sabiedrībā un mūsu uzņēmumā, ir iespējamas tikai godīgās attiecībās.
Atklātība un godīgums
Mēs strādājam komandā un saskaņojam savas darbības, stiprinot cits citu. Mēs kopīgi tiekam galā ar grūtībām un godīgi dalām rezultātus.
Darbs komandā
Mēs cenšamies būt augstākās klases profesionāļi savā darbībā un rīkoties precīzi, pareizi un kvalitatīvi. Mēs pievēršam uzmanību detaļām un sīkumiem, kas arī veido profesionāļa mākslu. Mēs pastāvīgi mācāmies un trenējamies, lai uzlabotu savu profesionalitāti.
Profesionalitāte
Mēs ievērojam taisnīguma principu. Tā ir mūsu spēja rīkoties taisnīgi, bez iepriekš pieņemtiem lēmumiem, kuru pamatā ir aizspriedumi vai negatīvs viedoklis.
Tasinīgums
Mēs bez naida, iecietīgi un ar cieņu izturamies pret citu cilvēku viedokli, uzvedību, ticējumiem vai raksturu, vispirms cenšoties izprast cilvēku, un pēc tam pašam būt saprastam. Mēs esam draudzīgi noskaņoti pret cilvēkiem un organizācijām neatkarīgi no viņu ticējumiem un pārliecības. Mēs nepieļaujam neiecietību pret citiem cilvēkiem un grupām.
Iecietība
Mēs respektējam cilvēka cieņu, neaizskaram to. Jebkurā situācijā apzināmies, ka pastāv cilvēktiesības, kuras nevienam nav tiesību pārkāpt. Mēs atzīstam cilvēka vērtību, viņa pozitīvās īpašības un patiesi izrādām cieņu pret tām. Mēs nekad neaizskaram neviena cilvēka cieņu.
Respekts pret cilvēka cieņu
Attiecībās ar citiem cilvēkiem un organizācijām mēs ievērojam cilvēces “zelta likumu”, kurā teikts: “dari citiem to, ko vēlies, lai viņi darītu tev.” Mēs nedarām attiecībā pret citiem to, ko nevēlētos attiecībā pret sevi.
“Zelta likums”